Contoh Teks Pembawa Acara Pengantin Bahasa Jawa

Beberapa waktu yang lalu saya telah memposting contoh pidato pembawa acara pengantin bahasa jawa dalam format yang sangat sederhana, kali ini saya kembali menghadirkan contoh teks pembawa acara pengantin dengan bahasa jawa tetapi mempunyai format yang lebih baik dan lebih sopan. Pidato pembawa acara pengantin di bawah ini tetap masih menggunakan bahasa jawa keseharian yang mudah dipahami namun sudah sangat  baik bagi pemula seperti saya.

pengantin jawa muslim

 

Berikut ini adalah contoh teks pembawa acara pengantin dengan Bahasa Jawa.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahilladzi akhallannikah wa kharramashshifah, Washsholatu Wassalamu ‘ala sayyidina muhammadin wa’ala alihi washohbihi ajma’in, amma Ba’du.

Engkang tuhu kinabekten poro sepuh lan pinisepuh. Dhumateng poro alim ulama’ khususipun Simbah Kyai Haji Tolchah ingkang tansah kulo ta’dzimi. Penganten sarimbit soho pengombyong saking dusun Dompelan ingkang kawulo hormati. Sedoyo tamu undangan, poro pilenggah ingkang kawulo hormati.

 

Langkung rumiyin kito tansah muji syukur dhumateng Alloh SWT ingkang sampun maringi mapinten-pinten kenikmatan sehinggo wonten siang meniko kito waget makempal wonten acara walimatul ‘urusy ingkang mugi-mugi ndadosaken berkah dumateng kito sedoyo umumipun lan berkah dumateng penganten kekaleh khususipun.

Sholawat lan salam kito aturaken dhumateng Nabi Muhammad SAW ingkang kito tenggo-tenggo Syafa’atipun wonten yaumul qiyamah mbenjang.

Hadirin ingkang kawulo hormati,Kawulo wonten mriki bade ndereakaen runtuting adicoro ingkang sampun karancang, inggih meniko;

 • Titilaksono ingkang sepisan, Pambuko
 • kalajengaken engkang urut kalih, waosan ayat suci al-Qur’an
 • Wondene adicoro ingkang ongko, tigo atur pambagyoharjo
 • Adicoro urut ongko sekawan, atur pasrah penganten putri
 • Wondene adicoro ongko gangsal, atur penampining pinanganten putri
 • Adicoro ingkang ongko enem, sabdo tomo soho do’aipun
 • Adicoro ingkang urut pitu, penutup

Pramilo ngengeti wekdal ingkang sakwetawis sonten, monggo kito bikak sareng-sareng kanti waosan Ummul Kitab.Liridho’illa Wa lissyafa’ati Rasulillah, Alfatihah…

Maturnuwun atas waosan Al-Fatihah, mugi-mugi dados lancaripun acara siang meniko.
Acoro ingkang ongkong kalih inggih meniko waosan ayat suci al-Qur’a, ingkang bade kaastho dening Bapak Koderi. Dumateng panjenenganipun kawulo aturaken.
……………………………………
Shodaqollahul ‘adzim, mugi-mugi waosan ayat suci al-Qur’an dados berkah dhumateng pewaos lan lumeber dhumateng kito sedoyo.

Adicoro ingkang urut ongko tigo atur pambagyoharjo ingkang badhe kaastho dening bopo kyai mahmud, dhumateng Bopo Kyai Mahmud kawulo sumanggaaken,
………………………………….
Mekaten, kawulo aturaken matursuwun.

Menggah adicoro ingkang ongko sekawan, atur pasrah penganten putri. Dhumateng ingkang mewakili kawulo aturaken.
………………
Dhumateng panjenenganipun kawulo aturaken matursuwun.

Adicoro selajengipun atur penampining penganten putri ingkang badhe kaastho panjenenganipun bapak kepalasa desa Ngadirejo. Dumateng panjenenganipun kawulo aturaken.
………………
Matursuwun kawulo aturaken.

Adicoro selajengipun skors, dhumateng rencang-rencang juru ladi kawulo sumanggaaken.
………………
Ngancik adicoro ingkang urut ongko enem, sabdo tomo ingkang badhe dipun astho Simbah Kyai Haji Tolchah.
Dhumateng Simbah Kyai Haji Tolchah kawulo sumanggaaken soho dipun suwun do’aipun.
……………….
Mekaten atur pangendikan saking simbah Kyai Haji Tolchah, kawulo aturaken matursuwun.

Ngancik adicoro ingkang terakhir penutup. Hananging sakderengipun kito tutup, dhumateng pinanganten sarimbit kawulo suwun jengkar saking panggenan tinuju pintu keluar, sakperlu maringi kasempatan dhumateng poro tamu ingkang badhe jawat astho ugi nyuwun tambahing do’a restu.

Mekaten runtuting adicoro ingkang sampun kalampah,monggo sareng-sareng kito tutup pahargyan wonten siang meniko kanthi waosan tahmid, kawulo dereaken Alhamdulillahi rabbil ‘alamin.
Saking kawulo anggenipun ndereaken acoro, mbok bilih kawulo anggenipun matur kathah sasar susur ingkang mboten mranani wonten penggaleh panjenengan sedoyo, kawulo nyuwun agunging samudro pangaksami.

Cekap semanten, kawulo akhiri,
Wassalamualaikum Wr Wb

Comments (3)

 1. ajie 11/08/2014
  • As'adul Ibad 11/08/2014
 2. mardha 28/08/2017

Leave a Reply

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.