Contoh Pidato Bahasa Jawa Pranoto Adicoro Pengantin

Pidato bahasa jawa mempunyai tata bahasa yang berbeda dengan bahasa jawa sehari-hari. Anda harus benar-benar berlatih dan belajar dengan tekun untuk dapat berpidato dengan bahasa jawa. Berikut ini adalah Contoh Pidato bahasa jawa untuk pembawa acara (pranoto adicoro) dengan format yang sangat sederhana. Kalau ada banyak kekurangan mohon untuk dikoreksi.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Bismillahirrahmanirahim, Assholatu Wassalamu ‘ala sayyidina muhammadin wa’ala alihi washohbihi ajma’in, amma Ba’du.

Dhumateng poro alim ulama’ lan kasepuhan khususipun Bpk. Kyai Mahmud ingkang kawulo mulyaaken. Penganten sarimbit soho pengombyong saking dusun sidotopo ingkang kawulo hormati. Sedoyotamu undangan ingkang kawulo hormati.


Langkung rumiyin kito tansah muji syukur dhumateng Alloh Swt ingkang sampun maringi mapinten-pinten kenikmatan sehinggo wonten siang meniko kito waget makempal wonten acara walimatul ‘urusy ingkang mugi-mugi ndadosaken berkah dumateng kito sedoyo umumipun lan berkah dumateng penganten kekaleh khususipun.
Sholawat lan salam kito aturaken dhumateng Nabi Muhammad SAW ingkang kito tenggo-tenggo Syafa’atipun wonten yaumul qiyamah mbenjang.

Hadirin ingkang kawulo hormati
Kawulo wonten mriki bade ndereakaen runtuting adicoro ingkang sampun karancang, inggih meniko;
1. Pambuko
2. Sambutan saking shohibul hajat
3. Penyerahan
4. Penerimaan
5. Do’a
Pramilo ngengeti wekdal ingkang sakwetawis sonten, monggo kito bikak sareng-sareng kanti waosan Ummul Kitab.
Liridho’illa Wa lissyafa’ati Rasulillah, Alfatihah…
Maturnuwun atas waosan Al-Fatihah, mugi-mugi dados lancaripun acara siang meniko.
Acoro ingkang ongkong kalih inggih meniko Shohibul Hajah, ingkang bade kaastho dening Bopo Haji Djunaidi. Dumateng panjenenganipun kawulo sumanggakan.
……………………………………
Matursuwun kawulo aturaken,
Acara selajengipun penyerahan saking penganten putri, dhumateng ingkang mewakili kawulo aturaken,
………………………………….
Mekaten, kawulo aturaken matursuwun.

Adicoro ingkang terakhir, penerimaan penganten ingkang badhe kaastho dening Bopo Kyai Mahmud. Saking kawulo anggenipun ndereaken acoro, mbok bilih kirang soho langkungipun pematur kawulo nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun.
Cekap semanten Wassalammu ‘alaikum Wr. Wb.
Dhumateng Bopo Kyai Mahmud kawulo sumanggaaken soho dipun suwun do’anipun.

Teks pidato pembawa acara pengantin yang sudah disempurnakan, klik di sini.

Comments (2)

  1. johan 18/03/2014
  2. mujiatul qolimun 31/07/2014

Leave a Reply

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.